Skincare Routine in 30s

Skincare Routine in 30s

Kогато жените навършат 30 искат или не искат кожата се променя, но това не е лоша промяна. 30-те е възраст, на която вече сме осъзнали какво искаме и как да го постигне. Постигнали сме някои от целите си и по-силно се борим за мечтите си. Лицето е важна част от нашата визия и трябва да…